Prana nedir?

Çoğunlukla nefes olarak tanımlanan prana, sanılanın aksine tam olarak nefes ya da hava anlamına gelmez. Farklı kaynaklarda ‘yaşam nefesi’ ya da ‘yaşam gücü’ olarak da tanımlanan prana, ‘nefeste saklı yaşamsal enerji’ olarak açıklanabilir. Kadim Çin öğretilerinde prana, ki olarak adlandırılır. Hemen her kültürde kendine yer bulan prana’nın isimleri ve sembolleri değişse de tanımlar aynıdır. Modern bilimde ise prana’nın karşılığı enerjidir.


Fizyolojiye göre, bedende çeşitli enerjiler bulunur: sıcaklık, sinirsel ve biyokimyasal enerjiler… gibi. Bu enerjiler, beyinle iletişim kurarak farklı organ, sinir ve kasların çalışmasını sağlar. Aksi halde beyin ve beden işlevini yerine getiremezdi. Fizyolojinin konusu bu enerjiler üzerine araştırma ile sınırlı kalsa da yoga, bedende olduğu kadar bedeni çevreleyen farklı biçimlerde, başka enerjilerin de olduğunu söylemektedir. Buna göre, fiziksel bedeni saran, içine geçip yayılan ve ‘prana’nın kılıfı’ olarak bilinen pranayama kosha adında bir enerji bedeni bulunmaktadır (Bu tanım, farklı kaynaklarda, pranik beden ya da eterik beden olarak da verilmektedir.).

 

Pranik bedeni daha kolay anlayabilmek için bir radyo örneği düşünülebilir. Radyo benzeri, pranik beden bir alıcıdır ve prana da radyo dalgaları gibidir. Bu, gözle görünmez bir olgudur, çevremizde dolaşırlar fakat biz onları algılayamayız. Pranik beden, tıpkı bir radyo gibi, çevrede bulunan enerjiyi (prana) alır. Bu enerji akışı, nadi adı verilen kanallardan gerçekleşir. Beden sağlıklı olduğunda, prana nadilerden rahatça akar. Bunu, tıpkı iyi çeken bir radyoya benzetebiliriz. Doğru bir alıcı olduğu anda onlara hemen ulaşılabilir. Sağlıksız bir beden ise ayarları bozulmuş eski bir radyo gibidir. Frekansı bir türlü net ve açık olarak yakalayamaz. Pranayama da burada devreye girer. Radyonun ayarlarının yapılıp pürüzsüz çekebilmesini sağlamak gibi pranayama da içsel ve dışsal enerjilerin uyumlu hale gelmesini sağlar.

 

Prana, ‘bilinci taşıyan araç’ olarak da tanımlanır. En basit tanımıyla prana enerjidir ve farklı biçimleri (ısı, ışık, elektrik, nefes, ruh…vb.) bulunur. Tüm varlıklarda bulunur ve canlıların hareket kaynağıdır. Kişi nefesini kontrol edebilirse prana akışını da kontrol edebilir demektir.